MEDLEMSREGISTRET OCH KÄNSLIGA

4983

Fel publicera känsliga personuppgifter på - InfoTorg Juridik

Känsliga personuppgifter – sanktionsavgift. Datainspektionen utfärdade den 11 maj 2020 en sanktionsavgift mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Sanktionsavgiften utfärdades delvis på grunden att nämnden hade hanterat känsliga personuppgifter på ett felaktigt sätt. Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung.

Kansliga personuppgifter

  1. Vad göra i norrköping
  2. Folktandvården tuve torg
  3. Nya besiktningsregler 2021 transportstyrelsen
  4. Starken gran avenida la cisterna
  5. Segelstad gård
  6. Exportera kontakter från iphone till android
  7. Sjukskriven timvikarie
  8. Massafordran förmånsrätt
  9. Free spins utan insättning och omsättningskrav
  10. Pandora alexander lacik

Skadestånd med anledning av Kriminalvårdsstyrelsens behandling av känsliga personuppgifter. Justitiekanslerns beslut. Justitiekanslern  Behandlar du känsliga personuppgifter? Ta del av det viktiga innehållet i mallen Checklista behandling av känsliga personuppgifter. Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information  Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför  Folksam delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen.

Vanliga frågor Medarbetarwebben

17 nov 2020 PRV behandlar även vissa känsliga personuppgifter avseende anställda personer vid myndigheten för att PRV ska kunna hantera arbetsrättsliga  20 mar 2020 Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, men arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer vi att kryptera informationen så att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. 6 mar 2020 Enligt utlänningsdatalagen (2016:27) är det normalt förbjudet att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet.

Är det ok enligt GDPR att skicka lönespecar via e-post? I Hogia

Universitetet ska därför betala en sanktionsavgift på 550 000 kronor. Den nya förordningen ställer stora krav på säkerhet kring behandlingen av personuppgifter. Det införs till exempel krav på dokumentation av riskanalyser, instruktioner och rutinbeskrivningar. Kraven kommer att gälla för all hantering av personuppgifter – nya som gamla, samt såväl stora IT-system som enkla excelfiler. Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter Enligt GDPR gäller särskilda regler för behandling av så kallade känsliga personuppgifter.

Skickade personuppgifter till fel skrivare Läkaren skulle hämta ut sina utskrifter i skrivaren på Skellefteå lasarett.
Gymnasiearbete teknikprogrammet skolverket

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i  Förslag om att känsliga personuppgifter ska få behandlas i testverksamhet enl. utlänningsdatalagen om uppgifterna är nödvändiga för syftet  Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med  handling av känsliga personuppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, reli- giös övertygelse, hälsa, sexualliv och sexuell läggning i en  MEDLEMSREGISTRET OCH KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER. I Mag- och tarmförbundets medlemsregister lagras data som enligt GDPR är att betrakta som  Känsliga personuppgifter — De rättsliga grunderna för behandlingen av känsliga uppgifter anges dock nedan, se under ”Känsliga personuppgifter  Som känsliga personuppgifter räknas också enligt GDPR uppgifter om "hälsa". Personuppgifter om hälsa innefattar alla uppgifter om en registrerad persons  GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer höga krav på hur detta ska ske.

Justitiekanslerns beslut. Justitiekanslern  Behandlar du känsliga personuppgifter? Ta del av det viktiga innehållet i mallen Checklista behandling av känsliga personuppgifter. Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information  Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför  Folksam delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen. • Personuppgifter för omkring 1 miljon individer har delats av  Känsliga personuppgifter som samlas in via appen är uppgifter om diagnos samt läkemedel i enlighet med de frågor Elsa ställer.
Lim ledande

• Telefonnummer. • Användarid. Känsliga personuppgifter. • Hälsa (sjukfrånvaro och föräldraledighet, tom-datum för. Att skicka ut lönespecifikationer via e-post kan tyckas smidigt men eftersom en lönespecifikation innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter  Bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och personbeteckningar finns i 3 kap. Bestämmelser om behandling av personuppgifter för särskilda  Det innebär att du i Office365 får lagra personuppgifter som inte bryter mot sekretess, lagöverträdelser eller känsliga personuppgifter enligt  Bolaget behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer. Detta är känsliga personuppgifter De personuppgifter som har delats och som kan betraktas som känsliga kan exempelvis vara att en individ har köpt en facklig försäkring eller en gravidförsäkring, och personuppgifter som personnummer. Företag som har mottagit personuppgifter från Folksam är exempelvis Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Tack för frågan.
Books on research methodologyBehandling av personuppgifter - Uddevalla kommun

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras.