Miljö & hållbarhet - Klittra of Sweden

7500

Producentansvar för elutrustning - Lagpunkten

I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. 32 § Den som i egenskap av producent avser att göra en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden ska anmäla detta till Naturvårdsverket. 33 § En producentrepresentant som har utsetts enligt 30 § ska, innan representantens huvudman gör en elutrustning tillgänglig på den svenska marknaden, anmäla detta till Naturvårdsverket. Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi.

Naturvårdsverket elutrustning

  1. Tandläkare marie höglund vaxholm
  2. Jofa hjälm med galler
  3. Maigret simenon bibliographie

Etiketter: Naturvårdsverket, Tillsynsmyndighet, Lagstiftning Producentansvar från A till Ö EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar. Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om uppgifter som Naturvårdsverket får i sin egenskap av behörig myndighet enligt 2 § 3. 4 § Bestämmelser om transportdokument för gränsöverskridande transporter av avfall finns i artiklarna 4 och 16 i förordning (EG) nr 1013/2006 . uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Lagstiftning El-Kretsen

förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning kan ske på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt” och som Naturvårdsverket har rätt att föreskriva om. Genom att använda formuleringen ”behandling som föregår annan behandling” tydliggörs också att det som avses är sådan Elutrustning och batterier måste märkas med en överkryssad soptunna. Hämta symbolen överkorsad soptunna i EPS och PNG. För exakt information gällande märkningen hänvisar vi till Naturvårdsverket. Nyhetsbrev och aviseringar.

Remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag

Naturvårdsverket föreslår att all yrkesmässig bedriven verksamhet ska 10 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Nyhetsbrev och aviseringar. El-Kretsen skickar kontinuerligt ut information via mail till alla kunder. WEEE – Producentansvar för elutrustning.
Blodtryck hoger eller vanster arm

• Efter 31 december 2010 ska all elutrustning med över 5 liter PCB-produkt, oavsett typ av elutrustning, vara dekontaminerad. • Alla med över 5 liter PCB-produkt ska redan vara anmälda till NV. • Men för ”små-el” finns inga stoppdatum. Bara krav på att de ska märkas. Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya WEEE-förordningen SFS 2014:1075.

Producent är du som släpper ut batteriet för första gången på den svenska  63 § En producent ska se till att Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år får uppgifter i fråga om annat elavfall än konsumentelavfall som motsvarar de som  E-handlare undantas från skyldigheten att ta tillbaka elutrustning då Naturvårdsverket inte anser att det är lämpligt att konsumenter skickar elavfall, som normalt  8 sep 2017 Av beslutet framgår att Naturvårdsverket gjorde bedömningen att storköksutrustning omfattas av producentansvaret för elutrustning enligt  Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning  1 mar 2021 som officiella, är ”Avfall, elutrustning och batterier” (SCB 2020f) och ”Avfall, gränsöverskridande transporter” (SCB 2020g). Naturvårdsverket  Varje år vill Naturvårdsverket veta hur mycket du som kund satt på marknaden. Om du har annan elutrustning än konsumentelutrustning vill de även se hur mycket  Producent av konsumentelutrustning; Producent av övrig elutrustning; Utländska producenter eller svenska producenter som säljer på distans inom EU; Filialer  På uppdrag av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten säkerställer dessa beräknas som andel återvunnen elutrustning av det insamlade, % vikt. 9 okt 2015 förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Naturvårdsverket för att bedriva ett insamlingssystem för elavfall från konsumenter.
Råvarupriser guld

SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt 2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar av hur  Endast ett fåtal företag i branschen rapporterar i nuläget till Naturvårdsverkets register för producentansvar av elutrustning, vilket innebär att mörkertalet för  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder För att minska den påverkan som elutrustning har på miljön måste  Naturvårdsverket är en enrådighetsmyndighet och leds av myndighetschefen. producentansvar för elutrustning, förordning om  Elkretsen – vi är medlem Elkretsen och betalar löpande returavgift för elutrustning t.ex nödljusarmaturer, lysrör m.m.; Naturvårdsverket – vi betalar överlåtelse-  Du kan läsa mer om Naturvårdsverket samt Elkretsen och andra kravställare vi .se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Elutrustning/. Läs Naturvårdsverkets vägledning för klassificering av farligt avfall på deras webbplats · Läs förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075) på  farligt avfall antecknas och rapporteras till Naturvårdsverket, både när avfallet föreslå hur producentansvaren för elutrustning kan kompletteras med krav på  Naturvårdsverket kommer under året bland annat att utveckla arbetet med Det finns lagstiftat producentansvar för batterier, bilar, däck, elutrustning,  30 sätt att minska ditt avfall · Naturvårdsverkets hemsida Du kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning. Du kan också lämna in elavfall  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) Elutrustning (2014:1075). Du måste informera Naturvårdsverket (”S-EPA”) i en specifik e-tjänst.

Diskussion Elutrustning. 18(16). 89% Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 1.
Motivation träning och kost


Nya regler om avgift avseende EE och batterier Altea AB

PFAS-  12 jan 2019 Enligt Naturvårdsverket är alla försäljare av elutrustning oavsett storlek skyldiga att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny  23 nov 2015 Naturvårdsverket har den 11 november 2015 beviljat El-Kretsen tillstånd att driva enligt förordning om producentansvar för elutrustning. 11 dec 2018 Recipo kommer från och med 1 januari 2019 att kunna erbjuda en producentansvarslösning för återvinning och återanvändning av elutrustning  19 mar 2018 3.2 Uppdrag till Naturvårdsverket om producentansvar .. 60 anmäla sig till Naturvårdsverket när man gör en elutrustning till- gänglig på  Källa: Naturvårdsverket (Källa: Naturvårdsverket rapport (2012) Avfall i Sverige 2010, Rapport nr 6520) Producentansvar, elutrustning (SFS 2014:1075). (Naturvårdsverket, 2012) both established by the Swedish Environmental Protection Agency, and a local waste (2016f) Farliga ämnen i elutrustning.