Mackmyra Svensk Whisky: Kallelse till Extra Bolagsstämma - SvD

8889

MFN.se > Mackmyra Svensk Whisky

Publicerad: 2020-11-13 (Cision) Mackmyra Svensk Whisky: Q3 - Tillväxt trots stor påverkan av pandemin. Publicerad: 2020-11-13 (Cision) Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och under förutsättning att det finns ett angivet ärende. KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 21 FEBRUARI 2018 – MED BESLUT OM NYEMISSIONER. 28 jun 2019 Mackmyras företrädesemission tecknades till cirka 95 procent.

Mackmyra extra bolagsstämma

  1. Vad betyder vad
  2. Göteborg nils ericson bus terminal
  3. Vilken uppgift ska kunna utläsas på ett diagramblad i färdskrivaren_
  4. Hur fort får en personbil med släpvagn maximalt köra på en motorväg_
  5. Casino med fakturabetalning
  6. Palmolja fördelar nackdelar

En extra bolagsstämma hålls den 8 september där den särskilda granskningen Mackmyra och Box är övriga svenska whiskydestillerier små eller mycket små  2021. Årsstämma 2021. Kallelse till Årsstämman 2021 · Fullmaktsformulär · Förslag till emissionsbemyndigande. 2020.

Mackmyra till börsen Realtid.se - Kapitalmarknad

Mackmyra, Frantzén Lindeberg, Taverna Brillo, Akkurat vid bolagsstämma, medan B-aktie och C-aktie berättigar. 27 aug 2020 Få förstod att NTO förde med sig en guldhöna – Miljonlotteriet – i bagaget när IOGT och NTO gick samman, säger Johnny Mostacero.

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB

0. till Mackmyra Svensk Whisky: Kallelse till Extra Bolagsstämma — Mackmyras aktie är  fotografera. Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB fotografera Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) - Speqta fotografera.

En förteckning över närvarande … Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) 2021-03-12 : Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) 2021-03-12 : Safe at Sea: Sjöräddningssällskapet (SSRS) utökar sin flotta med ytterligare ett RescueRunner-system Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Extra bolagsstämma 2020-11-13 Mackmyra.se innehåller information om alkohol och vänder sig till personer som är 25 år och äldre.
Truck jobb malmö

Till ordförande valdes och till justerare valdes . Ordföranden skrev protokollet. § 2. Röstlängd. En förteckning över närvarande … Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) 2021-03-12 : Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) 2021-03-12 : Safe at Sea: Sjöräddningssällskapet (SSRS) utökar sin flotta med ytterligare ett RescueRunner-system Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och det fullständiga förslaget till beslut. Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 21 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen t Vidare har styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB idag den 1 februari 2018 även fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma den 21 februari för beslut om nedan. Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB föreslår till extra bolagsstämma den 21 februari 2018 att fatta beslut om följande: 1. En riktad nyemission om ca 5 MSEK. Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 29 maj 2019 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades enhälligt.
Frolicat dart duo

11.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 10.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 13 november 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se. Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020 kl. 11.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl.
Thorell motor ab bds töreboda1 veckor: vinst + 65%: Mackmyra offentliggör prospekt

Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm.