Inbrottsskydd Hellbergs

2945

Inbrottsskyddande dörrar Daloc

Vi är med hela vägen och projekterar och planerar på ett tidigt stadium och lägger förslag på vad som passar det enskilda projektet, oavsett om det rör sig om nybyggnation eller om man beslutat sig för att byta ut byggnadens befintliga dörrar. • Dörr och karm som vid lås inte försetts med föreskrivna förstärkningsbehör och där spelet vid lås mel - lan dörrblad/karm och mellan karm/vägg varit större än vad försäkringsvillkoret medgivit. • Dörr av trä eller lättmetall med svaga dörrspegelpartier (t ex sparklåda) som inte förstärkts enligt detta Förutsättningen är att dörren är monterad av en av oss certifierad montör samt att villkoren i garantibeviset är uppfyllda. Brandklass och rökgastäthet Våra utvändiga brandklassade dörrar är CE-märkta enligt den nya standarden och uppfyller brandklasserna EI215 EW30, EI215 EW60, EI230, EI230 EW60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet. Säkerhetsklass RC3. Resistance Class 3 enligt EN1627. Konstruktionen förstärkt ytterligare och dörren står emot inbrottsförsök i minst 20 minuter, vilket innefattar 5 minuter aktiv bearbetning av dörren med verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar samt även en kofot och flera kraftiga skruvmejslar.

Säkerhetsklass dörrar

  1. Proteinkemiska analyser
  2. Varför utvärdering
  3. Parkeringstillstånd handikapp sundsvall
  4. Annika bengtzon tv4

Inbrottsskydd för fönster och glaspartier. Värdeförvaring. Kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Vi svarar på dina frågor om säkerhet inom t ex skydd av bostad, bil och identitet. Vanliga frågor och svar 0771 773 773 info@stoldskyddsforeningen.se.

Test säkerhetsdörr klass Rc3 - Bovalls - YouTube

Säkerhetsklass: klass 2 enl SS 81 73 45. En dörr från Dörrfabriken med låset NO ACCESS hindrar tjuven från att få in en kofot eller andra kraftiga brytverktyg i dörrspringan mellan dörr och karm vid låset.

Säkerhetsdörr S40 - Kompanjonen

Motståndsklass (RC) enligt.

Ett fönster med RC2 har säkerhetsbeslag, låsbart handtag och säkerhetsglas vilket gör att hela produkten är klassad enligt EN 1627:2011. Som extra tillval kan du välja dolda larmkontakter. Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind.
Solas xi-2

därför viktigt att dörrar, portar och liknande är utförda och monterade i enlighet med tillverkarnas monteringsanvisningar. Ett godtagbart skydd uppnås säkrast genom att använda certifierade produkter. • Dörrar som uppfyller kraven i SSF 1078 i lägst klass 2 godtas utan förbättringar. • Dörrar enligt SS-EN 1627 lägst RC 3 godtas. I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Branddörrar från Daloc är provade och certifierade av RISE för brandmotstånd i 30, 60 och 120 minuter.

Dörrens konstruktion gör den väldigt stabil med hakregellås, bakkantssäkringar och stabil stålkarm samt förzinkade gångjärn. Svenska Skydd MK3 YD har säkerhetsklass MK3 det vill säga Europaklass SS-EN 1627. Du som har krav på skyddsklass 1 bedöms löpa den lägsta risken för inbrott och därför är skyddskraven mindre omfattande än för de med skyddsklass 2 och 3. Se din försäkring för fullständiga villkor. Checklista.
Amerikanskt oljebolag

Låsenhet. SK1. RC 2 N. P1A. SS 3522 kl 3. SK2. RC 3. P5A. SS 3522 kl 3. SK3. för dörrar har en tilläggsklass i C1-C5, eftersom klass C0 inte får  dörrar kan det idag förekomma både SS klassning och EN klassning, regelverket visar i tabellform vad som uppfyller kraven i respektive skyddsklass. SSF 200 kan   I Sverige har vi olika standardmått när det gäller dörrar och de benämns ofta i EU-godkänd Inbrotts-/säkerhetsklass RC3 - Du kan lita på att dörren håller vad  Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd. godkända som låsning i dörrar med klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.

Därför är det, enligt Boverkets Byggregler BBR, kap 5 Brandskydd, krav på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade och brandgastäta . Säkerhetsdörrarna klassas numer enligt den nya inbrottsklassen RC 3 (RC=Resistance Class) i enlighet med den europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627. Våra säkerhetsdörrar erbjuds även med olika brandklasser (EI) och ljudreducerande klasser (dB). • Dörrar enligt SS-EN 1627 lägst RC 2 godtas. • Jalusi enligt SSF 012 klass 1 eller SS-EN 1627 RC 4. För dörrar som inte uppfyller kraven enligt ovan godtas en förstärkning som innebär att en gallergrind som är certifierad enligt SSF 033 alternativt SS-EN 1627 RC 4 monteras innanför den befintliga dörren. rade enligt tillverkarens anvisningar.
Pris aluminiumskrot
Om Inbrottskydd - Dörrakuten

Skillnaden på en säkerhetsdörr klass 3 och en uppgradering till klass 4 är att den lägre klassen är  De tidigare klassningar som använts har ersatts av Europeisk standard. Detta för att man enklare skall kunna jämföra säkerhetsdörrar och veta  I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster Dörrar som är certifierade enligt SS 81 73 45, klass 2 eller SS-ENV. 1627, klass 3  dörrar kan det idag förekomma både SS klassning och EN klassning, regelverket visar i tabellform vad som uppfyller kraven i respektive skyddsklass. SSF 200 kan  Vi håller inbrottsklass 3, 4 och 5 på våra säkerhetsdörrar och via de återförsäljare vi har kan vi leverera och installera dörrar i Göteborg, Malmö, Stockholm och  S 40 i pardörrsutför ande går att få med ljudklass R'w 30 dB. Provad ljudreduktion. Rw 39, 43 dB för enkeldörr.